نا گفته های یک...

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین مطالب
  • ۹۱/۱۱/۲۵
    ...
پربیننده ترین مطالب

۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۰ ثبت شده است

۲۱
اسفند
بـعـضِـــــــی " آه " هــا را...

هـر چـــقدر هــم کــه از تـــه دل بکشـــی..

بــــاز هـــم ســــینه اتـــــ خالـــــی نمـــی شــــود...

امـــــروز ســـینه ی مـــن پــــر اسـت از آن " آه " هـــا...
  • سید مهدی
۲۰
اسفند
وقتی میخواهم برای قدم زدن

مثل امروز که بیش از یک ساعت پیاده راه رفتم و ...

شاید ...

  • سید مهدی